Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrolní hlášení - doporučený postup pro většinu plátců DPH

22.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Níže uvedený postup obsahuje pouze jednu z možných variant podání kontrolního hlášení. Použití tohoto postupu tedy není povinné.

1. Vlastními silami nebo prostřednictvím svých zaměstnanců

- Vše mám pouze v listinné podobě

Příprava na kontrolní hlášení

1. Pročtěte si informace na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni – zejména k vyplnění kontrolního hlášení v sekci Soubory ke stažení.

2. Pokud máte obavy z krátké lhůty pro reakci na výzvu správce daně, doporučujeme pořízení datové schránky, je zdarma.

3. I po 1. lednu 2016 nadále veďte evidenci pro účely DPH. Faktury si schovávejte. V tomto ohledu zavedení kontrolního hlášení nepřinese žádné nebo jen velmi malé změny.

4. Za období roku 2016 už nepodávejte Výpis z evidence pro účely DPH.

 

Podání kontrolního hlášení

1. Všechny právnické osoby a některé fyzické osoby – měsíční plátci – budou kontrolní hlášení podávat každý měsíc.

2. Fyzické osoby – čtvrtletní plátci – budou kontrolní hlášení podávat čtvrtletně.

3. Do 25. dne měsíce následujícího po příslušném sledovaném období podejte kontrolní hlášení přes Daňový portál (aplikace EPO - Elektronická podání pro Finanční správu - na www.daneelektronicky.cz). Podání potvrďte pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.

4. Po podání kontrolního hlášení přes Daňový portál máte možnost uložit si Potvrzení o podání písemnosti.

 

Reakce na výzvy ke kontrolnímu hlášení

1. V kontrolním hlášení uveďte v kontaktních údajích ID datové schránky. Pokud totiž budete mít zpřístupněnou datovou schránku, budou výzvy doručovány výhradně a pouze do datové schránky, která nabízí výhodnější způsob doručování, a tím i počátek běhu lhůty pro Vaši reakci (fikce doručení až po 10 dnech).

2. Lhůta pro reakci: 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy.

3. Daňový portál umožňuje reagovat na výzvu pomocí tzv. Rychlé odpovědi na výzvu.

 

- Mám účetní program

Příprava na kontrolní hlášení

1. Pročtěte si informace na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni – zejména k vyplnění kontrolního hlášení v sekci Soubory ke stažení.

2. Ujistěte se, že dodavatel Vašeho účetního programu připraví příslušnou aktualizaci.

3. Pokud máte obavy z krátké lhůty pro reakci na