Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednoduché účetnictví

29.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.27 Jednoduché účetnictví

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 1f, 13b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Jednoduché účetnictví

2014–2015   2016–2017  
Zákon neupravuje.   Zákon znovu zavádí tuto účetní soustavu. Uvádí, které účetní jednotky mohou vést jednoduché účetnictví, jaké jsou povinné účetní knihy a co je jejich obsahem. Dále pak zákon vymezuje další povinnosti, které se na účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví vztahují.  

Komentář:

Právní úprava jednoduchého účetnictví byla ze zákona o účetnictví odstraněna v roce 2004 a byla nahrazena daňovou evidencí upravenou zákonem o daních z příjmů. Přesto však díky přechodným ustanovením ho mohly využívat některé účetní jednotky dál. Znovuzavedení jednoduchého účetnictví do zákona tak umožňuje těmto účetním jednotkám v jeho vedení pokračovat. Nemohou ho však používat drobní živnostníci, jak tomu bylo dříve, pro ty je stále určená daňová evidence. Jednoduché účetnictví je určeno malým účetním jednotkám, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání, ale věnují se spíš obecně prospěšné činnosti. Týká se to spolků a pobočných spolků,