Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak počítat limit 10 000 Kč u kontrolního hlášení

5.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa upřesnila výklad, které doklady rozepisovat do detailních údajů. I když je limit 10 000 Kč překročen kvůli plnění osvobozenému nebo mimo předmět daně, znamená to detailní rozpis plnění.

Uskutečněná zdanitelná plnění s odvodem DPH se vykazují do části A.4. kontrolního hlášení, pokud je jejich hodnota nad 10 000 Kč vč. daně a jde o plnění, na které je vystavován daňový doklad.

Pokud je hodnota do 10 000 Kč vč. daně, uvádí se údaje do kumulovaných plnění v části A.5.

V aktualizaci informace k vyplnění kontrolního hlášení Finanční správa upřesňuje, co počítat do hodnoty 10 000 Kč. Do limitu patří i plnění uskutečněná v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona o DPH, pokud jsou na dokladu uvedena spolu s plněními ve standardním režimu DPH. To platí, i když se vykazují v části A.1. kontrolního hlášení. Přesto vstupují do součtu plnění z konkrétního daňového dokladu pro stanovení limitu 10 000 Kč.

Do součtu pro stanovení limitu vstupují také osvobozená