Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 - pro právnické osoby v bodech

4.8.2017, Zdroj: Finanční správa

Další změny ZDP pro právnické osoby účinné od zdaňovacího období započatého po účinnosti novely ZDP v bodech.

Přechozí část článku je zde.

  • Úprava zdanění veřejně prospěšných poplatníků.
  • Osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací bez omezení jejich účelového určení.
  • Daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností.
  • Rozšíření aplikace srážkové daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) u vymezených veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek i na úrokové příjmy z účtů a vkladů.
  • Osvobození příjmu z podílu na zisku