Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Identifikované osoby

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Identifikované osoby

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 6g, § 6h, § 6i, 6j, 6k, 6l ZDPH – Identifikované osoby

2013–2014   2015–2018  
Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně (nový dopravní prostředek, zboží, které je předmětem spotřební daně, ostatní zboží, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč – vazba na § 2 a § 2a ZDPH), kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci třístranného obchodu, jsou ode dne prvního pořízení tohoto zboží identifikovanými osobami.   Identifikovanou osobou se nadále stává osoba povinná k dani za podmínek uvedených v letech 2013–2014. Od roku 2015 však přibyla do části ZDPH Identifikované osoby tři nová ustanovení. Jedná se o situace, kdy se osoba povinná k dani ze zákona stává, či nově dokonce může stát identifikovanou osobou.  
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.   Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.