Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Identifikované osoby poskytující služby

10.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě EU, má povinnost se registrovat k DPH jako identifikovaná osoba.

Pokud je osoba poskytující službu osobou povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona o DPH, pak u poskytnutých služeb je potřeba se zabývat tím, podle jakých ustanovení se určí místo plnění poskytnuté služby. Zpravidla jde o službu řídící se základním pravidlem určení místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, kdy je místo plnění ve státě sídla příjemce. Výjimky z obecného pravidla jsou uvedeny v dalších paragrafech.

Pokud je místo plnění služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH a příjemci vzniká povinnost přiznat ve členském státě přijetí služby (není tam osvobozena od daně), pak českému poskytovateli vzniká podle § 6i zákona o DPH povinnost registrace k DPH jako identifikované osoby. Přihlášku musí podat do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Po přidělení DIČ je poskytovatel – identifikovaná osoba – povinen toto DIČ poskytnout odběrateli. Má omezené povinnosti