Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ ke změně umístění spisů v rámci FÚ

25.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-26 ke změně umístění spisů mezi jednotlivými územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu.

Pokyn vychází z požadavků na to, aby spis byl dostupný pro daňový subjekt a zároveň byla splněna kritéria hospodárnosti výkonu správy daní. Pravidla se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.

Obecné pravidlo

Obecně platí, že pokud se změní sídlo právnické osoby nebo místo pobytu, místo trvalého pobytu, místo podnikání fyzické osoby, spis se přesune na nové spravující místně příslušné územní pracoviště.

Daň z nemovitých věcí

Nepostupuje se tak u poplatníka daně z nemovitých věcí. Pouze v případě, že spravující územní pracoviště u daně z příjmů je totožné, přesune se spis současně se spisem k dani z příjmů. Přesun spisu může být v ostatních případech předmětem jednání mezi správcem daně a daňovým subjektem.

Pokud se poplatník daně z nemovitých věcí zaregistruje k dani z příjmů či podá přiznání, přestože nemá povinnost se registrovat, popř. došlo ke změně sídla či místa pobytu, finanční úřad zváží přesun spisu k dani z nemovitých věcí na územní pracoviště, kde je umístěn spis k dani z příjmů. Přesun správce daně daňovému subjektu sdělí.

Přesun není realizován

Správce daně může dojít k závěru, že i přes změnu sídla, pobytu, bydliště či místa podnikání není vhodné spis přesouvat. Důvodem může být dostupnost spisu a zásada hospodárnosti.

Skutečný výkon podnikání

Pokud je skutečné místo podnikání či provozovna jinde, než kde je umístěn spis, může být dán pokyn k přesunu spisu.