Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ k institutu nespolehlivé osoby

3.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během roku 2017 má novelizací zákona o DPH dojít k zavedení institutu nespolehlivé osoby tak, aby se dosavadní nespolehliví plátci nemohli zbavit svého statutu založením nové osoby s novou registrací k DPH. Generální finanční ředitelství připravuje informaci, která má obsahovat výklad ke správné aplikaci.

Nově se navrhuje zavést institut „nespolehlivé osoby“. Tou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem daně nebo jde o osobu nepovinnou k dani. Nemůže tudíž být v registru nespolehlivých plátců.

Nespolehlivou osobou se může stát ze zákona plátce, který byl již v minulosti označen jako nespolehlivý a jeho registrace byla zrušena (z moci úřední nebo i na žádost). Pokud by se nespolehlivá osoba registrovala k DPH, pak se ze zákona zase stává nespolehlivým plátcem.

Nespolehlivou osobou se lze stát i rozhodnutím správce daně, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH. Informace má osvětlovat tato porušení, např. u osoby povinné k dani může jít o následující skutečnosti:

  • Opakované porušení povinností identifikované osoby, např. ani po výzvě nepřizná pořízení zboží z jiného členského státu, popř. přijetí služby, nebo ani po výzvě nepodá souhrnné hlášení na poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě.
  • Osoba povinná k dani, která není plátcem, opakovaně uvede daň na dokladu. Stejně jako v předchozích případech se opakovaností má rozumět