Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ k DPH ve svobodných pásmech

24.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH ve svobodných pásmech.

Novelizací zákonem č. 243/2016 Sb. došlo ke změnám souvisejícím s přijetím celního zákona, v oblasti DPH se týkají uplatňování daně ve svobodných pásmech.

Generální finanční ředitelství vydalo „Informaci k uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016“.

Informace nejprve vymezuje pojmy, které vycházejí z celního kodexu a jejich použití bylo sladěno i v zákoně o DPH. Celní kodex nepoužívá pojem svobodný sklad, pouze zná svobodné pásmo. Zboží může být propuštěno do zvláštního režimu uskladnění, což zahrnuje uskladnění v celním skladu nebo ve svobodném pásmu.

Před novelizací se považovalo umístění zboží do svobodného pásma umístěného v ČR za vývoz osvobozený od daně. Po novelizaci je dodání zboží do svobodného pásma s místem plnění v ČR běžným zdanitelným plněním. Pro tuto situaci již neexistuje žádná zvláštní úprava. Pokud by šlo o dodávku zboží podléhající režimu přenosu daňové povinnosti podle § 92a a násl. ZDPH, pak povinnost přiznat daň vzniká odběrateli. Obdobně při pořízení zboží do svobodného pásma se postupuje podle úpravy pro pořízení zboží, kdy povinnost přiznat daň má pořizovatel.

Před novelizací se považovalo vrácení