Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ k DPH ve svobodných pásmech

14.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 29. července 2016 bylo změněno uplatňování DPH u dodání zboží v celních skladech a pásmech od DPH. Generální finanční ředitelství připravuje informaci, která má rozebrat základní situace.

Novelizací zákonem č. 243/2016 Sb. došlo ke zrušení svobodných skladů a s tím související úpravy v DPH. Před novelizací se považovalo umístění zboží do svobodného pásma či svobodného skladu za vývoz při splnění dalších podmínek osvobozený od daně a vrácení zboží ze svobodného pásma či svobodného skladu na zemí ČR za dovoz zboží. Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet bylo i dodání zboží umístěného ve svobodném pásmu či svobodném skladu.

S účinností od 29. července 2016 se dodání zboží prostřednictvím svobodných pásem řídí základními pravidly pro uplatnění DPH. Dodání zboží umístěného ve svobodném pásmu je zdanitelným plněním a vrácení ze svobodného pásma do tuzemska není dovozem.

Obdobné platí pro služby vztahující se ke zboží umístěnému ve svobodném