Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

GFŘ k DPH při ztrátě, zničení a odcizení obchodního majetku

22.8.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k vyrovnání či úpravě nároku na odpočet u majetku, který byl zničen, ztracen či odcizen.

Novelizací zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. července 2017 byla doplněna povinnost vyrovnání odpočtu daně v § 77 odst. 2 písm. c) a povinnost úpravy odpočtu daně v § 78e zákona o DPH.

V případě, že byl u obchodního majetku uplatněn nárok na odpočet, použijí se následně korekce odpočtu podle toho, zda jde o dlouhodobý majetek či nikoliv. U dlouhodobého majetku se provádí úprava odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH (dlouhodobý majetek), u jiného obchodního majetku pak úprava odpočtu podle § 77 zákona o DPH.

Případy, kdy je majetek zničen, ztracen či odcizen, lze rozdělit na dva případy:

  1. řádně doložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku
  2. nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku

U zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku, které jsou plátcem řádně doloženy, zůstává původně uplatněný nárok na odpočet daně zachován (plátce nedělá nic).

Nová úprava řeší druhý případ, kdy musí dojít k vyrovnání či úpravě nároku na odpočet při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

Informace se zabývá tím, jak řádně