dnes je 25.5.2020

Input:

Finanční správa se zaměří na kontrolu přepravních služeb

4.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně.

Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa daňovým subjektům co nejdříve podat chybějící daňová přiznání a uhradit daň. Tímto postupem se subjekty vyhnou sankcím, které jim v rámci kontrolní činnosti mohou být následně vyměřeny.

„Snažíme se jít cestou prevence a i touto cestou daňové subjekty upozornit, aby si své povinnosti splnily dříve, než od finančních úřadů dostanou výzvy k jejich plnění. Poskytovatelé přepravních služeb přes elektronické platformy mají k dispozici metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno,