Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 100 a § 100a ZDPH – Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

2013–2015   2016-2018  
Veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení jsou povinni vést jak plátce, tak identifikovaná osoba.   Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení, nově pak rovněž v členění potřebném pro sestavení kontrolního hlášení.