Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Elektronická forma podání v DPH

2.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud u podání v oblasti DPH není dodržena předepsaná elektronická forma, pohlíží se na podání jako na neúčinné.

Od 1. května 2016 znění § 101a zákona o DPH upravuje elektronickou formu podání. Ten obsahuje povinnosti plátců, popř. dalších osob povinných k dani, vztahující se k formě podání.

K výkladu vydalo Generální finanční ředitelství výklad „Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016“.

Podání za období před účinností novely, která nesplňovala předepsanou formu a strukturu, nebyla neúčinná, ale podatel byl vyzván k odstranění vad, a učinil-li to ve lhůtě, bylo na původní podání pohlíženo jako na podání učiněné řádně a včas.

Od účinnosti novely však platí, že pokud není dodržena předepsaná elektronická forma, pohlíží se na podání jako na neúčinné.