Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH u nemovitých věcí v odpovědích GFŘ (2. část)

31.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství obdrželo řadu dotazů k osvobození u nemovitých věcí. Odpovědi dokreslují, co se rozumí prvním kolaudačním souhlasem, podstatnou změnou stavby a finanční hodnotou.

Předcházející část je zde.

Řada dotazů se týká podmínek pro osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH. Stručně naznačíme některé závěry.

 

  • První kolaudační souhlas a současné užívání stavby

Časový test 5 let běží od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

Je-li původní stavba kolaudována jako bytový dům a na základě stavebních prací bude kolaudován jako penzion, pak od vydání nového kolaudačního souhlasu běží znovu lhůta 5 let. Není rozhodný rozsah stavebních prací.

Je-li provedena podstatná změna stavby a zároveň se nemění způsob užívání stavby, pak nová lhůta 5 let běží od vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně.

Pokud je bytový dům rozdělen prohlášením vlastníka na jednotky, aniž by byla provedena podstatná změna stavby, pak při dodání jednotlivých jednotek se počítá lhůta od vydání prvního kolaudačního souhlasu k využití jednotek (lhůta se neprolamuje).

 

  • 50 % zjištěné ceny nebo 50 % směrné hodnoty

Je pouze na plátci, zda pro zjištění podstatné změny využije