Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH u nemovitých věcí v odpovědích GFŘ (1. část)

24.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství obdrželo řadu dotazů k osvobození od daně u nemovitých věcí. Odpovědi dokreslují výklad obsažený v informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí. Co se rozumí správním úkonem u stavebního pozemku?

Řada dotazů se týká podmínek pro osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH. Stručně naznačujeme některé závěry.

  • Návrh na změnu územního plánu ne/obsahuje umístění a základní parametry stavby

V územním plánu bývají plochy vymezeny obecně. Při podání návrhu na jeho změnu proto musí být specifikováno, k čemu změna směřuje a proč (zdůvodnění). V podaném návrhu se upřesňuje budoucí využití, zejména okruh staveb, které je možné na pozemku vystavět. Návrh na změnu územního plánu může, ale nemusí obsahovat umístění a základní parametry stavby. Nicméně tímto správním úkonem se z dotčeného pozemku stává pozemek stavební pro účely zákona o DPH a při dodání nejde o osvobozené plnění.

 

  • Kdo může podat návrh na změnu územního plánu

Návrh na změnu územního plánu by měl podávat pouze vlastník pozemku nebo osoba se souhlasem vlastníka, dále pak státní orgány. Pokud by mohla jiná osoba bez souhlasu vlastníka pozemku podat návrh na změnu územního plánu, pak nejde o správní úkon ve smyslu zákona o DPH a