Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH při ztrátě, zničení a odcizení obchodního majetku

12.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná změna zákona o DPH přináší úpravu v oblasti vyrovnání či úpravy nároku na odpočet u majetku, který byl zničen, ztracen či odcizen.

V případě, že byl u obchodního majetku uplatněn nárok na odpočet, použijí se následně korekce odpočtu podle toho, zda jde o dlouhodobý majetek či nikoliv. U dlouhodobého majetku se provádí úprava odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH, u jiného obchodního majetku pak úprava odpočtu podle § 77 zákona o DPH.

Případy, kdy je majetek zničen, ztracen či odcizen, je potřeba rozdělit na dva případy:

  1. nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku
  2. řádně doložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku

Pokud jde o majetek jiný než dlouhodobý, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet v plné nebo částečné výši, a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, musí plátce provést vyrovnání původně uplatněného nároku na odpočet daně (vrácení dříve uplatněného odpočtu). Nejde o použití pro ekonomickou činnost. To se provádí za zdaňovací období, ve kterém se plátce o zničení, ztracení nebo zcizení dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

U zničení,