dnes je 31.5.2020

Input:

DPH při předčasném ukončení leasingu

5.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU opakovaně rozhodoval v případu předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodů na straně nájemce.

V případu C-242/18 UniCredit Leasing leasingová společnost odstoupila od smlouvy poté, co nájemce přestal platit nájemné. Vzala si zpět předmět leasingu a sumu neuhrazených splátek považovala za smluvní sankci sjednanou již při uzavření smlouvy.

Obdobným případem je rovněž C-295/17 MEO. Již v tomto případě Soudní dvůr EU konstatoval, že jde o částku podléhající DPH, neboť od začátku souvisí s nájmem a umožňuje pronajímateli získat stejnou částku, jako kdyby k odstoupení nedošlo. Pro určení charakteru částky předem stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, kterou dluží nájemce při