dnes je 6.12.2022

Input:

Doručení do datové schránky fikcí

12.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu se považuje za den doručení do datové schránky fikcí 10. dne až nejbližší pracovní den.

Nejvyšší správní soud se v rozšířeném senátu vyjádřil k otázce doručování fikcí do datové schránky (č. j. 4 Afs 264/2018-85 ze dne 26. 5. 2022). Jádrem sporu bylo, zda při doručování při správě daní platí pro určení okamžiku doručení fikcí pravidlo, podle něhož, „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny.“

V původním sporu šlo o situaci, kdy fikcí 10. dne byla výzva k podání následného kontrolního hlášení doručena do datové schránky v neděli. Správce daně měl tudíž zato, že 5denní lhůta končila v pátek. Subjekt však vycházel z toho, že doručení nastalo až

Nahrávám...
Nahrávám...