dnes je 31.5.2020

Input:

Doklady prokazující dodání zboží do EU od roku 2020

4.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2020 stanoví prováděcí nařízení ke Směrnici doklady, kterými může být bezpečně prokazováno osvobozené dodání do jiného členského státu EU.

Návrh novelizace do ustanovení § 64 odst. 5 zákona o DPH doplňuje odkaz na prováděcí nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství.

Nařízení obsahuje vyvratitelné domněnky, při jejichž splnění by měla být pozice dodavatele do jiného členského státu bezpečná při prokazování osvobození. Pokud je zboží přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet, pak je nutné dodání do jiného členského státu prokázat alespoň dvěma doklady, které si neprotiřečí a jsou vydány dvěma vzájemně nezávislými stranami, na prodávajícím a na pořizovateli. Může jít o dva doklady z první skupiny nebo o kombinaci dokladu z první skupiny a z druhé skupiny.

  1. skupina: dokumenty týkající se přepravy nebo odeslání zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za