Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohady znovu před soudem

26.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud řešil snížení výnosů u poskytovatele zdravotnické péče.

Judikát není přelomový z hlediska závěrů. Šlo o praxi zdravotnického zařízení, kdy byly sníženy výnosy ve formě přeplatku úhrad za poskytovanou zdravotní péči vyúčtovaném v jiném období. Snížení chtěl využít jako položku snižující základ daně.

Soud znovu zopakoval to, co je důležité pro účtování o dohadných položkách a jejich zohlednění v základu daně z příjmů.

Dohadné položky lze tvořit pouze k nákladům a výnosům, které prokazatelně vznikly, a účetní jednotka ke dni účetní závěrky o jejich vzniku věděla. Pouze není v okamžiku vzniku známá jejich finální výše.

Pokud jsou detaily vzniku nákladu či výnosu známy až mezi dnem účetní závěrky a dnem podání daňového přiznání, pak nejde o dohadnou položku.

Pokud je účtováno o dohadné položce a v následujícím období je zjištěn rozdíl mezi skutečností a  vytvořenou dohadnou položkou, který je významný a nelze jej zdůvodnit, pak rozdíl