Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dodatek GFŘ k režimu přenosu u služeb elektronických komunikací

21.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dodatek k informaci, který se týká nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací. Rovněž uvádí, jak postupovat u nákupu pro dceřiné společnosti, zaměstnance a jiné osoby.

Pro posouzení, zda služby podléhají režimu přenosu daňové povinnosti podle § 92f zákona o DPH a § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 361/2014 Sb., jsou důležité zejména tyto faktory:

  1. zda jde o službu přístupu k sítím nebo propojení sítí elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, popř. nákup a prodej těchto služeb,
  2. zda jde o službu mezi dvěma plátci DPH, kteří podnikají v elektronických komunikacích.

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“. Dodatek doplňuje výklad k nákupu a prodeji služeb elektronických komunikací. Pro uplatnění režimu přenosu daňové povinnosti musí být splněny tyto podmínky:

  • Poskytovatel i příjemce jsou plátci DPH. Pokud by příjemce vystupoval jako osoba nepovinná k dani, použije se běžný režim. Jde např. o situaci obce.
  • Poskytovatel i příjemce jsou podnikateli v elektronických komunikacích, tj. jsou vedeni v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích, popř. povinnosti podle zákona o elektronických komunikacích neplní, ale služby nakupuje a prodává. Zároveň je důležité, zda se plátce chová pro danou transakci jakou podnikatel – nakupuje službu se záměrem dosažení zisku z jejího prodeje.

Příklad:

Pokud