Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dodání osobě z jiného členského státu s následným vývozem

29.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě s následným vývozem do zahraničí je otázkou, jaké jsou podmínky obchodu a který z prodávajících uskutečnil vývoz mimo EU.

Na jednání mezi zástupci Finanční správy a Komory daňových poradců byl projednáván příspěvek na téma aplikace DPH při vývozu zboží, kdy český výrobce – plátce daně prodává zboží kupujícímu usazenému v jiném členském státě, který dané zboží dodává konečnému zákazníkovi usazenému v zemi mimo EU. Zboží je přepravováno z ČR do země konečného odběratele.

Jednou z řešených situací je dodání zboží s využitím dodacích podmínek FCA - Vyplaceně dopravci. Tato podmínka znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. V případě dodání zboží v jiném místě než objektu prodávajícího je prodávající povinen sjednat tuto přepravu a pojištění zboží a krýt náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Může jít o situaci, kdy český výrobce zajistí na vlastní náklady přepravu a pojištění zboží na některé z mezinárodních letišť v EU v jiném členském státu a kupující prodá zboží na stejných dodacích podmínkách konečnému odběrateli, který si v souladu se sjednanými podmínkami „FCA – dané mezinárodní letiště v EU“ zajistí leteckou přepravu