Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dlouhodobý majetek

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.57 Dlouhodobý majetek

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH – Vymezení základních pojmů

Do 30. 6. 2017   1. 7. 2017–2018  
Pro účely ZDPH se dlouhodobým majetkem rozumí obchodní majetek, který je:
  • - hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,
 
Pro účely ZDPH se dlouhodobým majetkem rozumí obchodní majetek, který je:
  • - hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů; hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele,
 
  • - odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,
 
  • - odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,