Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové sazby právnických osob

22.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.1 Daňové sazby právnických osob

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 21 odst. 1 ZDP uvádí 19% sazbu daně pro právnické osoby, pokud nejde:

 • o příjmy vybraných právnických osob založených na principu fondového hospodaření, které mají sazby nižší [v roce 2016 ve výši 5 % pro základní investiční fondy (§ 17b ZDP) a 0 % pro fondy penzijní společnosti],

 • o příjmy zdaněné v samostatném základu (§ 20b ZDP) daně sazbou 15 %; do něho se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zdrojů v zahraničí a nejsou-li osvobozeny od daně (do základu daně se zahrnou ve výši včetně daně sražené v zahraničí),

 • o příjmy zdaněné u zdroje 15% (příp. 35% u vybraných příjmů rezidentů z daňových rájů, příp. 19% od roku 2014 pro příjem z účtu veřejně prospěšného poplatníka a společenství vlastníků jednotek, příp. 5% u leasingu ze zahraničí) zvláštní sazbou daně (§ 36 ZDP).

Výše sazby daně se v minulosti často měnila, převážně klesala. Vývoj v posledních letech ukazuje následující tabulka.

2008   2009   2010–2016  
Sazba daně 21 %.   Sazba daně 20 %.   Sazba daně 19 %.  

Komentář:

Sazba daně z příjmů právnických osob se aplikuje na základ daně:

 • snížený o položky podle § 34 ZDP, tj.

  • o ztrátu předchozích let,

  • o odpočet na podporu výzkumu a vývoje a

  • od roku 2014 o odpočet na podporu odborného vzdělávání,

 • snížený o poskytnutá bezúplatná plnění (při splnění podmínek v § 20 odst. 8 až 12 ZDP),

 • snížený u některých veřejně prospěšných poplatníků za podmínek v § 20 odst. 7 o částku 30 %, maximálně 1 000 000 Kč, za předpokladu použití v následujících období

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: