dnes je 24.2.2020

Input:

Daňové sazby fyzických osob

1.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Daňové sazby fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 16 ZDP stanoví sazbu daně z příjmů fyzických osob

§ 16a ZDP upravuje tzv. solidární zvýšení daně

§ 38ha ZDP upravuje postup pro solidární zvýšení daně u zálohy

Do 2007   2008–2012   2013–2016  
Progresivní zdanění   Jednotná daň 15 %   Jednotná daň 15 %  
Solidární zvýšení nezavedeno   Solidární zvýšení nezavedeno   Solidární zvýšení daně 7 %  

Komentář:

Solidární zvýšení daně bylo zavedené zákonem č. 500/2012 Sb. na přechodnou dobu tří let od roku 2013, avšak zákon č. 267/2014 Sb. zrušil časové omezení, takže se solidární zvýšení daně bude aplikovat i v roce 2016. Neaplikuje se však na všechny příjmy fyzické osoby, ale pouze:

- na příjmy zahrnuté do dílčího základu daně podle § 6 ZDP, tj. na příjmy ze závislé činnosti, které nejsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (viz § 6 odst. 4 ZDP); do výpočtu se zahrnou jen příjmy zaměstnanců, nikoliv jejich zvýšení o povinné pojistné, které jinak základ daně ze závislé činnosti ovlivňuje,

- na dílčí základ podle § 7 ZDP, tj. na základ daně tvořený příjmy ze samostatné činnosti, opět bez uvažování příjmů, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (příjmy autorů podle § 7 odst. 6 ZDP),

- navíc se solidární zvýšení daně aplikuje pouze na částku tvořenou součtem uvedených příjmů podle § 6 ZDP a dílčího základu daně podle § 7 ZDP, která převýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,

- od roku 2015 (a se zpětnou účinností pro rok 2014) je možnost snížit pro účely solidární daně příjmy ze závislé činnosti o případnou ztrátu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Limity pro solidární zvýšení daně ukazuje následující tabulka:

2013   2014   2015   2016  
Roční limit 1 242 432 Kč   Roční limit 1 245 216 Kč   Roční limit 1 277 328 Kč   Roční limit 1 296 288 Kč  
Měsíční limit 103 536 Kč   Měsíční limit 103 768 Kč   Měsíční limit 106 444 Kč   Měsíční limit 108 024 Kč  

Povinnost srážet a odvádět solidární daň má i zaměstnavatel u záloh srážených zaměstnancům ze mzdy. V tomto případě to bude o částky příjmů zaměstnanců (nezvýšených o povinné pojistné) převyšující čtyřnásobek průměrné mzdy, limity (měsíční) viz předchozí tabulka.

Zaměstnanec, u něhož se