Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové odpisy technického zhodnocení

13.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Podle novely bude daňové odpisování technického zhodnocení možné širším okruhem osob než jen nájemcem.

V současné době mohou daňově odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci. Podle novelizace má být umožněno odpisování technického zhodnocení i jinými osobami než nájemcem, a to vždy pokud dochází k přenechání věci k užití jinému, například u podnájemce.

Otázkou může být, na jaká technická zhodnocení a od kterého období může poplatník daňové odpisy uplatnit. Výklad směřuje k tomu, že má jít o technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona (lze předpokládat od 1. 7.