Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

4.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změny zákona o daních z příjmů od roku 2017 upravuje daňovou hodnotu stavebního díla, jehož součástí je zůstatková hodnota majetku likvidovaného v souvislosti s výstavbou.

Podle zákona o daních z příjmů nelze zůstatkovou cenu nebo její část uplatnit v případě, kdy jsou dům, budova či stavba likvidovány zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Často však vzniká pochybnost, jakým způsobem bude stanovena vstupní cena nového hmotného majetku a jakým způsobem bude v ceně nového hmotného majetku zohledněna zůstatková cena hmotného majetku likvidovaného.

Zákon o daních z příjmů tento problém explicitně neřeší. Při nové výstavbě se pro účely zákona o daních z příjmů vychází při stanovení vstupní ceny z účetnictví. Z prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví vyplývá, že zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí tvoří součást nákladů na novou výstavbu. Součástí vstupní ceny nově pořizovaného majetku je tak účetní zůstatková cena majetku původního.

To však odporuje