Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

29.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Novela upravuje daňovou hodnotu stavebního díla, jehož součástí je zůstatková hodnota majetku likvidovaného v souvislosti s výstavbou.

Datum účinnosti novelizace je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, prakticky to znamená účinnost od zdaňovacího období započatého v roce 2017.

Podle současného zákona o daních z příjmů nelze zůstatkovou cenu nebo její část uplatnit v případě, kdy jsou dům, budova či stavba likvidovány zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Často však vzniká pochybnost, jakým způsobem bude stanovena vstupní cena nového hmotného majetku a jakým způsobem bude v ceně nového hmotného majetku zohledněna zůstatková cena likvidovaného hmotného majetku.

Zákon o daních z příjmů tento problém explicitně neřeší. Při nové výstavbě se pro účely zákona o daních z příjmů vychází při stanovení vstupní ceny z účetnictví.