Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. listopadu 2016

1.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počínaje 1. listopadem nabývají účinnosti novinky v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

S bližící se účinností je potřeba dát pozor zejména na aktuálně připravované smlouvy na převod nemovitých věcí. Rozhodným dnem pro aplikaci znění zákona před novelizací a po ní je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (okamžik podání návrhu na vklad).

Hlavní změny spočívají v následujících bodech:

  • Zatímco do 31. října je možná volba poplatníka a uplatnění institutu ručení, nově je poplatníkem daně vždy jen nabyvatel.
  • První úplatné nabytí nových staveb a jednotek je osvobozeno od daně pouze u staveb a jednotek dokončených nebo užívaných, nikoliv u staveb a jednotek rozestavěných. Musí však k nabytí dojít během 5 let od dokončení nebo započetí užívání.
  • Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí v oblasti inženýrských sítí je úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona.
  • Předmětem daně je smluvní prodloužení práva stavby.
  • Všechny