Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň dědická, daň darovací

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11 Daň dědická, daň darovací

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 1 až § 7, § 7a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen „ZDDPN”) – Daň dědická, Daň darovací

§ 11 ZDDPN – Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

§ 12 až § 14a ZDDPN – Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I., ll. a lll. skupiny

§ 16, § 16a ZDDPN – Věcná břemena, opětující se plnění, Místní příslušnost

§ 19, § 20, § 23 ZDDPN – Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, přechodná ustanovení

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věci (dále jen „ZDNV”)

Do 2013   2014–2017  
Nabytí majetku děděním bylo předmětem daně dědické. Předmětem daně darovací bylo bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem.   Není upraveno.  

Komentář:

V souvislosti s rekodifikací