Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň dědická, daň darovací

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11 Daň dědická, daň darovací

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 1 až § 7, § 7a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen „ZDDPN”) – Daň dědická, Daň darovací

§ 11 ZDDPN – Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

§ 12 až § 14a ZDDPN – Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I., ll. a lll. skupiny

§ 16, § 16a ZDDPN – Věcná břemena, opětující se plnění, Místní příslušnost

§ 19, § 20, § 23 ZDDPN – Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, přechodná ustanovení

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV”)

Do 2013   2014–2018  
Nabytí majetku děděním bylo předmětem daně dědické. Předmětem daně darovací bylo bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem.   Není upraveno.  

Komentář:

V souvislosti