Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Další rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti

16.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH má dále rozšířit režim přenosu daňové povinnosti o další plnění.

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH je aplikován pouze na zdanitelná plnění mezi českými plátci DPH, pokud je místo plnění v ČR. Nově má být od 1. dubna 2017 použit i na tato plnění:

  • Dodání nemovité věci dlužníkem na základě rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji. Např. jde o prodej ve veřejné dražbě při soudním prodeji majetku v rámci likvidace podniku.
  • Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.
  • Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky (prodej zboží příjemcem záruky třetí straně).
  • Dodání zboží třetí osobou, která nabyla právo na realizaci výhrady vlastnictví (dodavatel postoupil své právo na realizaci výhrady vlastnictví třetí osobě, kupující