Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

8.4.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministři financí členských států EU diskutovali o posílení automatické výměny informací v oblasti daní. Dosáhli politické dohody o návrhu směrnice, která zavádí povinný reporting a automatickou výměnu informací klíčových pro stanovení korporátní daně podle jednotlivých států, v nichž společnosti tvořící nadnárodní skupinu působí.

To by mělo přispět k tomu, aby nadnárodní koncerny platily daně tam, kde vytvořily své zisky. Cílem je zamezit agresivnímu daňovému plánování, zejména zneužívání převodních cen mezi spojenými osobami. Návrh navazuje na projekt OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a na multilaterální dohodu, která byla uzavřena letos na konci ledna. ČR předložený návrh rovněž podpořila. 

„Stejně jako v boji s úniky na DPH je těsná mezinárodní spolupráce nezbytná i pro efektivní boj s úniky na daních z příjmů. Dnešní dohoda nám významně pomůže eliminovat praxi, kdy si spřízněné subjekty ve vzájemných transakcích upravují ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou zdanění“, uvedl Andrej Babiš s tím, že proti vyvádění zisků do daňových rájů bude Finanční správa ČR bojovat i prostřednictvím pokračující kontrolní akce na národní úrovni, která již přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč.

Evropská Komise dále představila Radě ECOFIN přehledy o hospodářské