Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Certifikovaná osoba pro účely DPH

14.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úrovni směrnice 2006/112/ES se připravuje systém, který má rozlišit mezi spolehlivými a méně spolehlivými plátci. Podle toho, jaký status bude mít konkrétní plátce, pak bude odlišný postup u přeshraničního dodání zboží v rámci EU.

Podle platné úpravy v oblasti DPH se u dodání zboží v rámci EU mezi osobami povinnými k dani postupuje následovně. Dodavatel vykáže v členském státě zahájení přepravy osvobozené dodání do jiného členského státu a pořizovatel zdaní pořízení zboží ve členském státě určení zboží.

V budoucnu má být tento systém nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že pořizovatel bude tzv. certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná tato certifikovaná osoba.

Proto má být vytvořen systém certifikovaných osob povinných k dani, kdy kritéria mají být harmonizována na úrovni EU. K udělení statusu certifikované osoby povinné k dani musí být splněna všechna kritéria, která jsou však na úrovni směrnice pouze obecná a zřejmě si vyžádají podrobnější úpravu v nařízení:

a)      nedopustil se žádného závažného nebo opakovaného porušení daňových