Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Časový nesoulad u opravných dokladů v kontrolním hlášení

18.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

U oprav základu daně a daně je potřeba počítat s tím, že údaje budou v jiném zdaňovacím období u dodavatele a odběratele.

Důvodem je skutečnost, že odběratel má povinnost snížit základ daně ihned, jakmile se dozví o důvodech pro snížení základu daně. Zatímco dodavatel obvykle čeká na doručení opravného daňového dokladu odběrateli nebo dokonce na potvrzení doručení.

Může se dokonce stát, že odběratel provedl opravu dříve uplatněného nároku na odpočet hned, jakmile se dozvěděl o snížení základu daně z poskytnutého plnění, a to v roce 2015. Tedy před zavedením kontrolního hlášení.

Pokud došlo k prodlení odběratele s potvrzením doručení opravného daňového dokladu, dodavateli nezbylo nic jiného, než čekat na potvrzení přijetí opravného daňového dokladu. Proto mohl čekat se snížením základu daně a daně až do roku 2016, kdy bylo přijetí opravného daňového dokladu potvrzeno. Teoreticky by měl jako DPPD (datum povinnosti přiznat daň) uvést den skutečného přijetí opravného daňového dokladu odběratelem. Prakticky však toto datum nebývá dodavateli známo, navíc v tomto případě by šlo o datum z roku 2015 před zavedením kontrolního hlášení. Nicméně na snížení má plátce 3 roky od původního zdanitelného plnění.

U dodavatele je uvedení