Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Bydliště a osvobození z prodeje nemovitých věcí

12.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru se probíral výklad pojmu bydliště pro účely osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či jednotky vč. souvisejícího pozemku.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů se od daně z příjmů fyzických osob osvobozuje příjem z prodeje:

  • rodinného domu a souvisejícího pozemku,
  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku,
  • pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, nebo
  • pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Pojem bydliště pro tyto účely zákon o daních z příjmů nedefinuje. Nicméně vymezuje bydliště