dnes je 23.3.2019
Input:

BEPS – iniciativa proti účelovému snižování daně

8.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

OECD po delších diskusích vydala 13 zpráv, z nichž každá míří na některou oblast daní z příjmů. Cílem je zabránit účelové manipulaci se základem daně a přesouvání zisků mezi zeměmi.

Smyslem iniciativy je zabránit tomu, aby nadnárodní skupiny firem přesouvaly zisky mezi zeměmi za účelem snížení daně, popř. manipulovaly se základem daně tak, aby daň skupiny byla co nejnižší.

Zprávy OECD nejsou samy o sobě závazné, je potřeba implementace různými formami – např. přijetím dodatku k smlouvám o zamezení dvojího zdanění, u zemí EU prostřednictvím postupů plošně závazných pro členské země apod.

V první vlně během roku 2016 se mají země zaměřit na nové přístupy k převodním cenám ve skupině spojených firem. Smyslem je to, aby základ daně byl stanoven v souladu se skutečnou podstatou činnosti a respektoval tvorbu zisku. Například doposud dvoustupňová dokumentace (master file mateřské společnosti a lokální dokumentace) se má změnit na třístupňovou dokumentaci. Přidána má být dokumentace tržeb a daní zaplacených ve všech