Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální informace - změny v účetních předpisech 2017

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6 Aktuální informace - změny v účetních předpisech 2017

RNDr. Ivan Brychta

Přehled novel

Po velkých změnách v prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, které platí od roku 2016, si zřejmě dalo ministerstvo financí „oddych” a pro rok 2017 žádné změny nepřipravilo. Jediným pro rok 2017 změněným předpisem v účetní oblasti tak zůstává zákon o účetnictví, který byl novelizován:

  • od 19. 9. 2016 zákonem č. 298/2016 Sb. v souvislosti s přijetím zákona o elektronických transakcích (jde o jedinou změnu spočívající v zpřesnění označení uznávaného elektronického podpisu v § 33a ZÚ /průkaznost účetního záznamu/ ve vazbě na nový zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a

  • od 1. 1. 2017 zákonem č. 462/2016 Sb. (tuto novelu si probereme v dalším podrobněji).

Vykazování nefinančních informací

Některým účetním jednotkám přibude povinnost v rámci účetní závěrky vykazovat a zveřejňovat tzv. nefinanční informace týkající se minimálně otázek:

  • životního prostředí,

  • sociálních a zaměstnaneckých,

  • respektování lidských práv a

  • boje proti korupci a úplatkářství.

Informace se mají uvést v rozsahu potřebném k pochopení vývoje účetní jednotky nebo skupiny, její výkonnosti a postavení a dopadů její činnosti, a to tak, že se uvede:

  • stručný popis obchodního modelu účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny,

  • popis opatření, která ve vztahu k těmto otázkám uplatňuje (není-li k některé z těchto otázek uplatňováno žádné opatření, uvádí se odůvodnění, z jakého důvodu se opatření v dané otázce neuplatňuje),

  • popis