Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

9/2016 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tisková oprava

9/2016 F.z.
Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tisková oprava
Ministerstvo financí zveřejňuje tiskovou opravu „Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé