dnes je 28.5.2024

Input:

65/2005 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

65/2005 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
Č. j.: 28/117 492/2005
Ad 1) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu přechodu působnosti Fondu národního majetku České republiky na Ministerstvo financí podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.

Tyto změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1 ze dne 31. 12. 2003; účetní jednotky je použijí s účinností od 1. ledna 2006.
Ad 2) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českého účetního standardu č. 110 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004; účetní jednotky je použijí pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2006 nebo dnem pozdějším; účetní jednotky mohou tyto změny použít i pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
Ad 3) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 401, 403, 406, 408, 409, 411, 412, 413 a 414 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod. č. 66 ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. 12. 2004; účetní jednotky je použijí pro účetní období začínajícím dnem 1. ledna 2006 nebo dnem pozdějším.
Ad 4) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 505, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 a 521 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod. č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003 a pod č. 67 ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. 12. 2004; účetní jednotky je použijí pro
Nahrávám...
Nahrávám...