Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

6/2017 F.z., Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

6/2017 F.z.
 
MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 25 Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
Referent: Ing. Hana Váchová
Dne: 13. dubna 2017

Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.
Evropská unie převzala do novely směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (Směrnice Rady 2011/16/EU ve znění Směrnice Rady 2014/107/EU) tzv. společný standard pro oznamování (dále jen „CRS“) vypracovaný OECD a zároveň zrušila směrnici o zdanění příjmů z úspor (2003/48/EU), aby se automatická výměna informací nezdvojovala. S pěti non-EU státy přitom probíhala na základě mezinárodních dohod o