dnes je 19.7.2024

Input:

48/2001 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví (Výroční zpráva za rok 2000)

48/2001 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví (Výroční zpráva za rok 2000)
Státní dozor v pojišťovnictví
Výroční zpráva za rok 2000
 
Referent: Ing. Vojtěch Bidrman, tel. 5704 2534
Čj. 32/69 654/2001
Obsah:
 
1.
Úvodní slovo
2.
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
2.1
Stručný vývoj
2.2
Spolupráce s dozorovými orgány v ČR
2.3
Mezinárodní spolupráce
3.
Pojistný trh České republiky
4.
Legislativa
4.1
Vývoj do roku 2000
4.2
Současný stav
4.3
Dosavadní průběh harmonizace s legislativou ES
4.4
Dokončení harmonizace
5.
Metodika činnosti dozoru, vývoj a současný stav
5.1
Metodika licenční činnosti
5.2
Metodika kontrolní činnosti
5.3
Metodika ostatní činnosti
6.
Licenční činnost
6.1
Pojišťovny a zajišťovny
6.2
Zprostředkovatelé
6.3
Odpovědní pojistní matematici
7.
Kontrolní činnost
7.1
Kontrola „od stolu”
7.1.1
Kontrola výkazů
7.1.2
Kontrola solventnosti
7.1.3
Kontrola mimořádně předkládaných výkazů dle rozhodnutí Úřadu
7.2
Kontrola „na místě”
7.3
Česká kancelář pojistitelů a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
7.4
Stížnosti a podněty
8.
Ostatní činnost
9.
Seznam použitých zkratek a zkrácených výrazů
10.
Seznam příloh
1. Úvodní slovo
Vážený čtenáři,
otevřel jste k letmému prolistování nebo k pečlivému studiu v pořadí první výroční zprávu o činnosti státního dozoru v pojišťovnictví za rok 2000, zprávu očekávanou odbornou i laickou veřejností, zprávu, jež svým obsahem jde poněkud nad rámec zákonných požadavků.
Významné je, že na výroční zprávě pracujeme na počátku třetího tisíciletí, které je současně i jubilejním desátým rokem soukromého pojišťovnictví v České republice. Považuji proto za vhodné doplnit předkládanou první výroční zprávu některými informacemi, jež charakterizují nejen dosažený stav v pojišťovnictví a dosavadní vývoj pojistného trhu, ale i postupné vytváření Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění a umožňují nahlédnout do zákulisí jeho práce.
Státní dozor v pojišťovnictví byl od roku 1993 konstituován na Ministerstvu financí jako odbor, jehož činnost byla od roku 1994 rozšířena o státní dozor nad penzijními fondy. Od 1. září 2000, po výrazném personálním posílení, působí pod názvem Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění.
Předkládaná výroční zpráva, která je zároveň zveřejněna ve Finančním zpravodaji MF, je zprávou státního dozoru v pojišťovnictví. Obdobná zpráva bude následně zpracována i za státní dozor v penzijním připojištění.
Zejména odborná veřejnost si již zvykla, že Česká asociace pojišťoven vydává každým rokem svou výroční zprávu. Jde o významný materiál, který byl až dosud jedinou existující komplexní informací o pojišťovnictví. Od tohoto roku tedy dostane veřejnost k dispozici vedle výroční zprávy České asociace pojišťoven také výroční zprávu státního dozoru v pojišťovnictví. Zprávy nejsou z věcného hlediska duplicitní. Liší se obsahově i způsobem zpracování, protože posuzují pojišťovnictví z pohledu pojistného trhu a z pohledu státního dozoru.
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění je od roku 2001 řádným členem Mezinárodní asociace pojišťovacích dozorů. Tato skutečnost, jakož i bohaté mezinárodní kontakty
Nahrávám...
Nahrávám...