dnes je 25.9.2023

Input:

34/2006 F.z., Seznam certifikovaných typů registračních pokladen

34/2006 F.z., Seznam certifikovaných typů registračních pokladen
Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 
Referent: Ilona Engelmannová, tel.: 257 044 377
Č. j.: 47/67 099/2006-473
 
ze dne 12. 6. 2006
Podle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb., Ministerstvo financí seznamy certifikovaných typů o registračních pokladnách a o změně některých registračních pokladen: zákonů (zákon o registračních pokladnách) zveřejňuje
1) s fiskální pamětí:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci od 26. 4. 2006 do 12. 6. 2006, podle zákona o registračních pokladnách. Přehled obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen s fiskální pamětí, sérii registračních pokladen, jejich typ, popř. používané obchodní názvy.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název / názvy
CÍGLER POKLADNY s.r.o.
 
OK CASH - A
OK CASH - A
ATComputers a.s.
 
Euro 2100
Euro 2100
ATComputers a.s.
EPSON FP-220UCE x
EPSON FP-220UCE B,
EPSON FP-220UCE D
EPSON FP-220UCE
CÍGLER POKLADNY s.r.o.
 
OK PRINT model 080
OK PRINT
model 080
STAR solution s.r.o.
STAR Pokladny TSP xxx TF
STAR Pokladny TSP 643 TF STAR Pokladny TSP 743 TF
STAR Pokladny
Přehled všech doposud certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci podle zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny“.

    
2) bez fiskální paměti:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace od 26. 4. 2006 do 12. 6. 2006, za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách. Zároveň je určena lhůta, do které lze dodatečnou úpravu provést. Jedná se o pokladny, které jsou či mohou být již používány v současné době, ale bez výše uvedených úprav by nesplňovaly funkční a technické podmínky pokladny vyplývající ze zákona o registračních pokladnách. Přehled rovněž obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen bez fiskální paměti, sérii registračních pokladen, jejich typ, příp. používané obchodní názvy a lhůtu, do které lze dodatečnou úpravu provést.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název / názvy
Dodatečné úpravy lze provést do
ATComputers a.s.
EPSON FP-220UCE
EPSON FP-220UCE B,
EPSON FP-220UCE D
EPSON FP-220UCE
31. 12. 2006
STAR solution s.r.o.
STAR Pokladny TSP xxx TF
STAR Pokladny TSP 643 TF
STAR Pokladny TSP 743 TF
STAR Pokladny
31. 12. 2006
Přehled všech doposud certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny“.

    
Seznam udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek

    
Obsahem tohoto seznamu je přehled udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek, vydaných Ministerstvem financí, podle zákona o
Nahrávám...
Nahrávám...