dnes je 5.3.2024

Input:

33/2010 F.z., Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

33/2010 F.z., Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 108
          Ing. Jiří Koch, tel.: 257 044 459
Čj.: 28/115 402/2010-281
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českého účetního standardu č. 020 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna Českého účetního standardu č. 020 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31.12. 2003; účetní jednotky použijí změněné znění standardu při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
Změna
Nahrávám...
Nahrávám...