Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

30/2016 F.z., Pokyn č. MF-14 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní

30/2016 F.z.
POKYN č. MF-14
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
upravující problematiku evidence daní
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-37
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XUBWH

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny