dnes je 19.7.2024

Input:

30/2006 F.z., Rozhodnutí o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných států

30/2006 F.z., Rozhodnutí o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných států
Rozhodnutí
o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných států
 
Referent: Ing. Sybila Bergerová, tel.: 257 042 947
Č. j.: 39/40 349/2006-392
 
ze dne: 28. dubna 2006
Ministerstvo financí na základě zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 4 odst. 14 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků”),
stanoví
místní příslušnost správce daně pro fyzické osoby, které jsou poplatníkem dle § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů”), nevykonávají v České republice činnost, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění, ani v České republice nemají nemovitý majetek, z něhož by jim plynuly zdanitelné příjmy a v České republice uplatňují pouze výpočet daně z příjmů fyzických osob ze společného základu daně manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů, tak, že je stanovena podle místně příslušného správce daně druhého z manželů.
Nahrávám...
Nahrávám...