Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

29/2016 F.z., Pokyn č. MF-13 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D

29/2016 F.z.
POKYN č. MF-13
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-33
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XUAYB

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.