Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

27/2016 F.z., Pokyn č. MF-11 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty

27/2016 F.z.
POKYN č. MF-11
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
upravující problematiku daně z přidané hodnoty
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-24
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XUAFA

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daně z přidané hodnoty, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
 
Pokyn č. D-1
- K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně
Pokyn č. D-10
- Neuplatnění nároku na odpočet daně
Pokyn č. D-11
- Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů
Pokyn č. D-15
- O uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
Pokyn č. D-25
- O uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu
Pokyn č. D-30
- O uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev
Pokyn č. D-37
- Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu
Pokyn č. D-43
- Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku
Pokyn č. D-49
- Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1.1. 1993
Pokyn č. D-50
- Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty
Pokyn č. D-61
- Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby
Pokyn č. D-62
- O vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
Pokyn č. D-63
- O uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu Finanční zpravodaj 10/2016
Pokyn č. D-64
- Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Pokyn č. D-69
- Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
Pokyn č. D-77
- Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání
Pokyn č. D-81
- Uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci
Pokyn č. D-93
- Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce
Pokyn č. D-94
- Uplatňování daně z přidané hodnoty u zastavárenské činnosti
Pokyn č. D-103
- O uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel
Pokyn č. D-119
- Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce
Pokyn č. D-121
- Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami
Pokyn č. D-123
- Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1. 1995
Pokyn č. D-140
- Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.