Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

26/2016 F.z., Pokyn č. MF-10 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daní

26/2016 F.z.
POKYN č. MF-10
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
upravující problematiku spotřebních daní
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-23
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XUAEW

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku spotřebních daní, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
 
Pokyn č. D-12
- Spotřební daň u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného
Pokyn č. D-35
- O uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví na základě § 5 odst. 1 písm. e) citovaného zákona
Pokyn č. D-45
- Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke spotřebním daním
Pokyn č. D-66
- Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících